چگونگی تشخیص جهت خطوط در طراحی فرش - قالیشویی مرکزی

چگونگی تشخیص جهت خطوط در طراحی فرش

جهت خطوط در طراحی فرش از نکات مهم و کلیدی است که تاثیر مستقیم بر کیفیت نهایی محصول داشته و وضوح آن را رقم می‌زند. این مورد هم‌چنین به برجسته و زنده نمودن نقوش فرش کمک کرده و سطح کیفی تولید آن را متحول می‌کند ... ادامه مطلب