فرش دستبافت بیجار

فرش دستبافت بیجار

در فرش بیجار رنگ‌ها با ما سخن می‌گویند - اوج اصالت و زیبایی در هنر بافت فرش را از گذشته تا کنون در فرش دستبافت بیجار دریابید! ... ادامه مطلب