موگیری فرش دستبافت

موگیری فرش دستبافت

بعد از پایان بافت فرش کوتاه کردن پرزهای اضافی انجام می‌شود که به این کار موگیری یا پرداخت فرش می‌گویند. در این مطلب نحوه انجام آن را توضیح خواهیم داد. ... ادامه مطلب