شستشوی موکت

شستشوی موکت

شستشوی موکت باید بدون استفاده از آب داغ و با شوینده‌ی مناسب انجام شود. به طوری که رنگ موکت بعد از شستشو تغییر نکند و پرزهای آن تغییر حالت ندهد. موکت چسبیده به کف نباید به طور کامل خیس شود ... ادامه مطلب