نحوه صحیح تا و لول کردن فرش

نحوه صحیح تا و لول کردن فرش

در هر خانه ای ممکن است بنا به شرایط مختلف مجبور به تا کردن فرش شویم. شرایطی از جمله اسباب کشی، جابه جایی قالی برای شستوشو، انتقال فرش به قالیشویی و ... تحت این شرایط نحوه صحیح تا کردن قالی برای جلوگیری از آسیب دیدن ساختار و یا الیاف فرش مهم است. ... ادامه مطلب