شستوشوی فرش گل ابریشم در قالیشویی مرکزی کرج

شستشوی فرش گل ابریشم در کرج

به دلیل کیفیت و نوع بافت فرش گل ابریشم، چه فرش ابریشم اصل و چه فرش ابریشم مصنوعی، شستوشوی این نوع فرش ها قواعد و کارشناسی خاص خود را نیاز دارد. به همین دلیل اکثر افراد کار شستوشوی این نوع فرش ها را به مجموعه-های تخصصی قالیشویی، مانند قالیشویی مرکزی کرج، واگذار میکنند. ... ادامه مطلب