معایب و مزایای شستشوی فرش به روش سنتی

امروزه مشکلات زندگی آپارتمانی و هزینه های سرسام آور زندگی و نبود وقت کافی، مردم ررا بر آن واداشته تا جهت شستشوی فرش های خود را از خدمات قالیشویی ها بهره بگیرند. شستشوی فرش به صورت سنتی دارای معایبی نسبت به قالیشویی ها است که به آن ها می پردازیم. ... ادامه مطلب