ترمیم پارگی و بید خوردگی فرش - قالیشویی مرکزی

ترمیم پارگی و بید خوردگی فرش در کرج

بهترین راه جلوگیری از بیدخوردگی فرش از بین بردن مواردی است که بید در آن رشد می کند. یکی از این عوامل رطوبت می باشد. محیط مرطوب یکی از بهترین محیط ها برای رشد بید بوده و همچنین دمای بالا، محیط گرم و پشم های کثیف نیز از عوامل دیگر رشد بید ها هستند ... ادامه مطلب